Eixos estratègics

Dones pel Futur desenvolupa la seva activitat al voltant de tres eixos estratègics:

Coneixement i sensibilització. La dona al S. XXI.

Promoure l’apoderament de la dona en tota mena d’iniciatives que reforcin la seva presència en el món empresarial, civil i social a escala nacional i internacional, visibilitzant la seva presència i el seu lideratge en tots els sectors de la nostra societat.

Acció Compromesa

Som una associació compromesa amb la societat actual i al servei de les persones, entitats i institucions.

Identifiquem necessitats i les fem arribar als interlocutors socials. Generem canvis, impulsem reformes i marquem tendències

Construïm xarxa.

Fomentem la participació en xarxes de dones a escala nacional i internacional com espai d’intercanvi de negocis, experiències i col·laboracions entre les associades.

A Dones pel Futur comptem amb expertes en diferents àmbits econòmics, empresarials i socials.

Activitats

Microcrèdits solidaris

Utilitzem una metodologia basada en la solidaritat i la confiança entre les dones. Fem accions dirigides a fomentar l’autoocupació en sectors de Dones en risc de vulnerabilitat i exclusió social .

Mentores i tutores

Oferim servei Individualitzat i grupal de sessions de tutoria, coaching i mentoria a les dones que formen part dels nostres grups solidaris.

Servei d'assessorament online

Donem servei a dones que tinguin un projecte empresarial o d’emprenedoria.

Emprenedores que necessiten orientació o assessorament en el seu projecte.

Directives que necessitin relacionar-se amb altres dones del seu sector.