Teixint Ocupació

Dones pel Futur juntament amb les entitats Servei Solidari i Dona Activa, presentem el programa “Teixint Ocupació”. Un projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona que busca generar projectes d’emprenedoria social per a dones desocupades o ocupades precariament, i que tenen experiència i coneixements en el sector del tèxtil. 

Teixint Ocupació convida a les dones participants amb l’objectiu que sumin sinergies diferents projectes de negoci, ja establerts i en fase de posar-se en marxa. Les participants del projecte final podran constituir-se o no, segons ho decideixin elles mateixes en quelcom més o menys formal. 

En definitiva, treballem per a establir vincles entre les participants i que aquestes puguin agrupar-se i crear un projecte d’emprenedoria grupal.

Aquest programa està dirigit a dones que estan en risc de pobresa amb diverses vulnerabilitats que poden ser: 

  • Ser víctimes de violència de gènere i d’abusos
  • Migrants (90%) amb una franja d’edat d’entre 30 i 68 anys
  • Mares de famílies monoparentals o les responsables econòmiques principals del seu nucli familiar.
  • Dones amb situacions de sense sostre o sensellarisme.
  • Cercle d’endeutament permanent.
  • En situació d’irregularitat administrativa 
  • Amb discriminació al món laboral per qüestions de gènere, LGTBI, xenofòbia (hijab), racisme (no promocionables), etc
  • Sense possibilitats d’homologació de titulacions (dificultats al país d’origen, manca de temps i de diners).
  • Limitacions físiques produïdes pel binomi tasques domèstiques + feines amb una gran càrrega física. 
  • Dificultats per accedir a formacions que millorin el seu currículum.

El projecte consta de diferents tipus d’atencions i accions individuals i grupals:

1. Individuals: Entrevista d’acollida, Diagnòstic i valoració: d’Ocupabilitat Laboral; d’Emprenedoria; de la Situació Psicosocial. Tutories i seguiments: Desenvolupament de Plans d’empresa, Acompanyament financer, Consolidació de negoci.

2. Grupals: Formacions: En Emprenedoria, o Per la recerca de feina, o En Gènere, o En Millora en Aprofitament Energètic, o En Orientació per Emprenedoria i Ocupació.o Grups de CAF (Comunitats Autofinançades per l’estalvi comú i intercanvi de microcrèdits). Amb la participació d’ACAF (Associació per les Comunitats Autofinançades). 

Des de Dones pel Futur, juntament amb les altres entitats, estem convidant a totes aquelles dones que coneguin o que vulguin formar part d’aquest projecte i crear el seu projecte d’emprenedoria vinculat amb la confecció i el tèxtil.

Contacta amb nosaltres i participa a les xerrades informatives (presencials amb aforament limitat) que tenim programades Escriu-nos a : coordinadora@donespelfutur.com