Reempresa

Reempresa posa en contacte persones que volen vendre el seu negoci amb persones emprenedores, que poden aprofitar l’experiència històrica de l’empresa que es traspassa, així com l’activitat, posicionament, clientela i proveïdors. Des de la seva posada en marxa, l’any 2011, Reempresa ha aconseguit salvaguardar més de 1.600 empreses catalanes, fet que es tradueix en més de 5.000 llocs de feina salvauardats.

Per la seva part Dones pel Futur (Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries) és una entitat que vetlla per donar veu a la visió de la societat a través de les dones, i que lluita per assolir l’equitat entre homes i dones. Les seves línies d’acció són l’empoderament de les dones en iniciatives que reforcin i visibilitzin la seva presència al món empresarial, civil i social; la creació d’espais de diàleg, anàlisi i reflexió; i el foment de xarxes, facilitant espais d’intercanvi d’experiències, col·laboracions i assessorament en àmbits econòmics, empresarials i socials.