Programes

Dones pel Futur organitza i a la vegada col·labora amb diferents entitats amb l’objectiu d’acompanyar a les dones que vulguin dur a terme el seu projecte emprenedor.

Utilitzem una metodologia basada en la solidaritat i la confiança entre les dones. Fem accions dirigides a fomentar l’autoocupació en sectors de Dones en risc de vulnerabilitat i exclusió social.

Consulta els detalls dels nostres programes i en els que hi col·laborem:

  • Aurora – Grups solidaris de dones
  • Accelera – projectes d’emprenedoria
  • Salut Financera – Formació per l’acompanyament en temes financers a persones vulnerables
  • Teixint ocupació: acompanyament a l’emprenedoria tèxtil
  • Aprèn un ofici – Orientació laboral

MENTORES I TUTORES.

Oferim servei Individualitzat i grupal de sessions de tutoria, coaching i mentoria a les dones que formen part dels nostres grups solidaris.

SERVEI D’ASSESSORAMENT ONLINE

Donem servei a dones que tinguin un projecte empresarial o d’emprenedoria. Emprenedores que necessiten orientació o assessorament en el seu projecte. Directives que necessitin relacionar-se amb altres dones del seu sector.